Többlet zöldhulladék térítésmentes átvétele a hulladékudvarban, Kossuth L. utca.
A hulladékudvar telefonszáma: (+36 20) 931-6610. A hulladékudvar eléréséhez kattintson ide!

Társaságunk fõ tevékenysége közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék gyûjtése, szállítása. A Kft a kötelező közszolgáltatást a mai kor igényeit teljes mértékben kielégítő Mercedes-Benz, illetve Iveco típusú járművekkel végzi.

Társaságunk az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által 14/5304-9/2013. sz.(2013.július 17.)kiadott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Hatóság adott ki a 948-5/2015. sz iktatószámú határozatával kiadott hulladékkezelési engedéllyel (2020. március 01-ig érvényes) rendelkezik.

Társaságunk a következő településeken végez szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást:

 

  • Törökszentmiklós
  • Tiszatenyő

Társaságunk a kötelező közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ügyfelekkel a szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt.

Vállalkozásunk heti egyszeri alkalommal, az Önkormányzatokkal közösen megállapított szolgáltatási napon a szolgáltatás körébe bevont ingatlanoknál megjelenik, a kihelyezett hulladékgyűjtő edények ürítése érdekében.

Amennyiben a szolgáltatási nap ünnepnappal esik egybe, szolgáltatási nap áthelyezéssel nem élünk, változatlan rendben begyűjtjük az ügyfeleknél keletkező hulladékot.

A hulladékgyűjtési rendszer együtemű. A hulladékot a begyűjtést követően, átrakás nélkül szállítjuk a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba.

A hulladékgyűjtő célgépeink alkalmasak 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l-es,gépi ürítésre alkalmas edényzetek, illetve 3-5 m3-es konténerek ürítésére. A szabványos hulladékgyűjtő edényzetet a szolgáltatás ellátásához a lakosság, vagy az Önkormányzat biztosítja.

A rendszeresített edénymérete meghalódóan, az ingatlanoknál keletkező hulladék elszállításra a lakosságnak lehetősége van emblémás hulladékgyűjtő zsák vásárlására, illetve eseti konténer megrendelésre.

A kötelező közszolgáltatás keretében a településeken évente előre meghatározott időpontokban elvégezzük a lomtalanítást, illetve darabos zöldhulladék begyűjtését.

A szolgáltatási körzetünkbe tartozó településeken elvégezzük az Önkormányzatok által kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését.